1. Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Kattenverzorging.be worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

 

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met Kattenverzorging.be zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

 

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Kattenverzorging.be. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Kattenverzorging.be.

 

2. Prijzen

 

– Alle prijzen op Kattenverzorging.be zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

– Alle onze prijzen zijn zonder btw, gezien wij een kleine onderneming zijn, rekenen wij geen btw.

 

– Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

 

3. De verkoper

 

Kattenverzorging.be – Vladslostraat 14, 8610 Kortemark

 

BTW: BE 0755 979 495

 

E-mailadres: service@kattenverzorging.be

 

4. Verzending

 

Kattenverzorging.be levert binnen Belgie en Nederland.

De verzendkost is afhankelijk van de gekozen verzendwijze, alsook afhankelijk van het aantal kg.

 

We streven de artikelen te verzenden binnen de 24u na ontvangst van bestelling op weekdagen.

 

5. Artikelen retourneren en ruilen

 

·       Na ontvangst op het afleveradres heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.

 

·       De artikelen dienen in originele staat te zijn, onbeschadigd, ongebruikt en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden.

 

·       Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door Kattenverzorging.be niet aangenomen, ongeacht de reden van het terugsturen.

 

·       De kosten voor het retour sturen zijn voor eigen rekening

 

·       Bij retourneren zal het retour te ontvangen bedrag ( excl. verzendkosten binnen 14 dagen aan u overgemaakt worden.

 

·       Geretourneerde solden items worden standaard omgezet in een waardebon.

 

 

6. Garantie

 

Onze producten zijn onderworpen aan een wettelijke garantie: als een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het betaalde bedrag aan de koper. Deze waarborg beperkt zich tot verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Enkel bij het gevolg van opzet of grove fout staan wij in voor de schade.

 

7. Prijzen en drukfouten

 

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

8. Vragen of klachten

 

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via service@kattenverzorging.be. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee. We houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

 

 

9. Auteursrecht en kopierecht

 

De inhoud van deze website en andere publicaties van Kattenverzorging.be zijn eigendom of staan onder licentie van Kattenverzorging.be of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

 

10. Aansprakelijkheid

 

Al de artikelen die wij verkopen worden op Kattenverzorging.be zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld, mocht er zich toch een fout voordoen op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld. De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken (bvb. door de instelling en kwaliteit van uw beeldscherm).
Kattenverzorging.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten die worden aangeboden op onze website.